Sunday, February 16, 2014

Amalan untuk ibu yang akan melahirkan


Doa Memohon Kelancaran dan Kemudahan pada saat Melahirkan

“Keluarlah hai bayi, dari perut yang sempit ke luasnya dunia ini. Keluarlah dengan kekuasaan Allah swt yang telah menciptakan engkau di dalam tempat yang kokoh (rahim), menuju ketentuan yang telah diketahui.”

“Kalau sekiranya Kami menurunkan al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan, perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dia-lah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui hal gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk rupa, Yang Mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan, Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”  (QS. Al-Hasyr ayat 21-24)

“Dan, Kami turunkan dari al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

No comments:

Post a Comment

Leave a comment, please.......:)

Wahai Diriku....

Dzikir inilah yang setiap hari paling sering kita lafadzkan....

Suamiku....suamiku
Istriku.......istriku
Anakku......anakku
Hartaku.....hartaku
Pangkatku...pangkatku

Lalu mana....
Allah-ku......Allah-ku
Selamatkan aku...Selamatkanlah aku
Ampuni aku......Ampunilah aku


uje - - - huruf kecil saja